Ledenvergoeding 

De ledenvergoeding wordt  vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

  1. Nabestaanden van leden die recht hebben op 100% ledenvergoeding en gebruik maken van de uitvaartverzorger van de vereniging, ontvangen van de vereniging een vergoedingsbedrag van € 800,-. 
  2. Nabestaanden van leden die geen gebruik maken van de uitvaartverzorger van de vereniging, ontvangen een vergoeding van € 500,-. 
    Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van € 500,- moet er binnen 1 maand een overlijdensakte bij de penningmeester worden ingediend. De overlijdensakte moet zijn voorzien van een correspondentie adres en rekeningnummer.

Tenslotte

Het bestuur wil het volgende nog onder de aandacht brengen:
Een uitvaartverzorger van buiten de vereniging, is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvaart.
Uitvaartvereniging Trijnwouden kan in deze situatie op geen enkele wijze en onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld door leden van de vereniging, hun nabestaanden of de andere uitvaartverzorger.
Het verrekenen van de kosten is een verantwoordelijkheid tussen de andere uitvaartverzorger en de nabestaanden van een overleden lid van Trijnwouden.