Lid / contributie

Leden betalen een jaarlijks contributiebedrag. Deze wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

Voor het jaar 2024 bedraagt het jaarlijks contributiebedrag € 22,-. per jaar voor leden vanaf 18 jaar en ouder op basis van betaling middels automatische incasso. Voor het betalen met acceptgiro wordt € 3,50 kosten in rekening gebracht

Kinderen tot en met 18 jaar zijn gratis lid mits aangemeld. Vanaf hun 18e jaar worden zij als volwassen lid aangemerkt.

Degene die in de eerste helft van het verenigingsjaar als lid toetreedt, betaalt over het volledige jaar het contributiebedrag. Bij toetreding gedurende de tweede helft van het jaar is de helft van het contributiebedrag verschuldigd. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Percentagelid

Ook hier betaalt u een jaarlijkse bijdrage van € 22,- vanaf het jaar waarin u lid bent geworden. 

U heeft daarna recht op een percentage van de ledenkorting, maar alle andere faciliteiten tegen ledentarief. Het percentage van de ledenkorting is afhankelijk van uw leeftijd bij aanmelding.

Kinderen tot en met 18 jaar zijn gratis lid van de vereniging mits zij zijn opgenomen in de ledenadministratie van de vereniging. U kunt dit controleren aan de hand van de ledenkaart die u om de 3 jaar ontvangt.

Opzegging lidmaatschap

Opzegging dient te gebeuren voor 1 november van het huidige jaar, en gaat in op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van opzegging. U bent in het jaar van opzegging nog wel de contributie over dat jaar verschuldigd.