Samenwerkingsverbanden

Op zeer uiteenlopende gebieden werkt de uitvaartvereniging samen met verschillende externe partijen. Dit uit praktische en functionele overwegingen.

De uitvaartvereniging is aangesloten bij de Federatie Uitvaartverenigingen in de provincie Fryslan.

Via de federatie is onze uitvaartvereniging aangesloten bij Nardus samen- werkende uitvaartorganisaties.

Externe adviseurs

Elke uitvaartvereniging is statutair verplicht tot het uitbrengen van een actuarieel rapport. De Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland heeft een vaste externe actuaris (dhr. Voois) met wie de belangen en de voortgang van het actuarieel rapport kunnen worden besproken. Daarnaast heeft zij een vaste externe jurist, die geheel op de hoogte is van wet- en regelgeving binnen het uitvaartwezen.