Dienstenpakket

Bij een thuisoverlijden is het belangrijk eerst de huisarts te bellen. De huisarts of een plaatsvervanger komt zo spoedig mogelijk om het overlijden officiëel vast te stellen en u op dat moment te ondersteunen.
In tweede instantie brengt u uw naasten op de hoogte, neem hiervoor de tijd. Nabestaanden hebben een moment voor het doordringen van het feit dat er iemand is overleden.
Als de nabestaanden aanwezig zijn, kunt u één van onze uitvaartverzorgers bellen. Het maakt niet uit op welk tijdstip. Zij zullen in overleg met u een tijd afspreken om bij u thuis te komen voor de bespreking van de uitvaart.

Bij het overlijden van een lid worden door de vereniging, desgewenst, de volgende diensten beschikbaar gesteld:

De diensten van de uitvaartverzorger

Deze verzorgt in nauw overleg met de familie en/of andere nabestaanden alle aspecten die bij een uitvaart aan de orde komen. Hierbij kunt u denken aan:

Na overlijden

 • het maken van een keuze voor een begrafenis of crematie
 • het kiezen en vastleggen van een tijdstip voor de uitvaart
 • het kiezen van een uitvaartkist
 • keuze en verzorgen van het rouwdrukwerk
 • het eventueel plaatsen van rouwberichten in de krant
 • aangifte van het overlijden bij de gemeente

Plechtigheid

 • het organiseren en 'invullen' van de uitvaartdienst
 • het kiezen van muziekstukken
 • het eventueel benaderen van sprekers voor de dienst
 • het overleggen en afspreken met de gemeente en/of het crematorium
 • het leiden of begeleiden van de uitvaartdienst

Opbaring van de overledene

 • In gezamenlijk overleg wordt bepaald de overledene thuis dan wel in de aula op  te baren.
 • voor het verzorgen en indien van toepassing het kisten van de overledene
 • controle en verzorging van de overledene tijden de opbaring
 • het regelen van rouwbezoek en/of condoleance

Vervoer

 • overbrengen van de overledene van de plaats van overlijden naar de aula en het overbrengen van de aula of uitvaartgebouw naar begraafplaats of crematorium.

Vervolgens worden deze afspraken samen met een offerte schriftelijk vastgelegd en ondertekend.